Stureerikssonshemsida N Nu/innehåll

 

STURE ERIKSSONS HEMSIDA: INNEHÅLL

FRAMTIDENS SKOLA – SKOLPOLITIKENS PUSSELBITAR.
En sammanställning av fakta och politiska alternativ, skillnader mellan sociala grupper, intelligensens ärftlighet (heritabilitet), arv-miljöfrågan, nivågruppering och många andra pusselbitar.
http://home.swipnet.se/StureEriksson/artikel01.htm

SKOLANS FÖRSUMMADE PROBLEM.
Diskussion av miljöteorin som numera tillhör skolans historiearkiv, en mångfald av data som visar vikten av att beakta skillnader mellan individer, skillnader mellan grupper med huvudsyftet att optimera skolans funktioner.
stureerikssonshemsida.n.nu 

KRITISKA TANKAR. OM DEN POLITISKA NARCISSISMEN.
En betraktelse över den politiska narcissismen, försjunkandet i den presumptiva  moraliska skulden efter andra världskriget, vårdandet av den gränslösa godheten, undvikandet av en objektiv analys av vår tids svåra politiska problem. 
https://stureerikssonshemsida.n.nu/kritiska-tankar 

DET MÅNGBOTTNADE VÄRDEBEGREPPET
Den semantiska grodan, värdeobjektivism, värderelativism, värdenihilism
https://stureerikssonshemsida.n.nu/det-svarfangade-vardebegreppet 

DEN MORALISKA STORMAKTENS FÖRETRÄDARE.
Det politiska hyckleriet och de enträgna försöken att skapa bilden av Sverige som moralens stamort på jorden.
https://stureerikssonshemsida.n.nu/den-moraliska-stormaktens-foretradare

DET SVENSKA SOCIALA KONTRAKTET.
En försummad analys av det sociala kontraktet och dess relation till lagarna har redan börjat nedvittringen av det svenska samhället. 
https://stureerikssonshemsida.n.nu/det-svenska-sociala-kontraktet  

EU OCH DET SOCIALA KONTRAKTET.
BREXIT- den första varningen att Europas gemenskap håller på att brytas av politiker som blundar för fakta och nationernas sociala kontrakt.
https://stureerikssonshemsida.n.nu/eu-och-det-sociala-kontraktet  

SVERIGES OCH EU:s FRAMTID
Konungens tal vid riksdagens öppnande
https://stureerikssonshemsida.n.nu/sveriges-och-eus-framtid

SVERIGES INVANDRINGSPOLITIK – EN KRITISK GRANSKNING
En ansvarsfull invandringspolitik håller på att brytas ner av narcissistiska och okunniga politiker som föredrar att blunda inför fakta.
https://stureerikssonshemsida.n.nu/sveriges-invandringspolitik/en-kritisk-granskning.  

EN RASERAD INVANDRINGSPOLITIK.
Hur det kan bli när politiker blundar för fakta.
https://stureerikssonshemsida.n.nu/en-raserad-invandringspolitik

MÅNGKULTURALISMENS SAMMANBROTT.
Varför mångkulturalismen inte är hållbar.
https://stureerikssonshemsida.n.nu/mangkulturalismens-sammanbrott  

SWEDEN – A VICTIM OF MULTICULTURALISM.
Den svenska varianten av en okritisk mångkulturalism.
https://stureerikssonshemsida.n.nu/sweden-a-victim-of-multiculturalism.  

EN GLOBAL STRATEGI FÖR SYSTEMOPTIMERING.
https://stureerikssonshemsida.n.nu/en-global-strategi-for-systemoptimering.  

EN FÖRSUMMAD DEBATT. ALLTFÖR HET?
https://stureerikssonshemsida.n.nu/politikens-och-vetenskapens-roll-i-skol-och-migrationsdebatt 

FINNS DET OLIKA MÄNNISKORASER.
Flera internationella undersökningar har visat att det föreligger mätbara rasskillnader (signifikanta etnisk-genetiska gruppskillnader) när analyserna utföres på haplotypnivå. 
https://stureerikssonshemsida.n.nu/finns-det-olika-manniskoraser  

SVENSKA SKOLANS DAG.
Ett förslag som syftar till att förbättra elevernas studiemotivation.
https://stureerikssonshemsida.n.nu/svenska-skolans-dag

IMMIGRATIONENS STORA PROBLEM.
under utarbetande
https://stureerikssonshemsida.n.nu/immigrationspolitikens-stora-problem

ISLAM OCH EUROPAS FRAMTID
En sammanställning av EU-ländernas inställningar till islam. 
https://stureerikssonshemsida.n.nu/islam-och-europas-framtid

DEN POLITISKA KORREKTHETENS ANTIDEMOKRATI
Europa begår socialt självmord - med repet den politiska korrektheten! citat från Brigitte Gabriels böcker "Why do they hate us?" och "They must be stopped". 
 https://stureerikssonshemsida.n.nu/den-politiska-korrekthetens-antidemokrati

DEMOKRATI ELLER ISLAM?
Islam framställes stundom som en fredens och godhetens religion. Men är detta vad som skall läras ut i framtidens skolor och nationer? Föreliggande hemsida presenterar viktiga fakta i sammanhanget. 
https://stureerikssonshemsida.n.nu/demokrati-eller-islam


POLITISKT SVEK OCH ANINGSLÖSHET
https://stureerikssonshemsida.n.nu/politiskt-svek-och-aningsloshet


DEN SJÄLVFÖRSTÖRANDE DEMOKRATIN.
https://stureerikssonshemsida.n.nu/valet2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)