Islam Och Europas Framtid

 

       ISLAM OCH EUROPAS FRAMTID

              EN FAKTASAMMANSTÄLLNING 

                        Sture Eriksson

                                 2016-11-01

 

Muslimska ledare har formulerat den allomfattande tanken att inte vila förrän Islams flagga vajar över alla västerlandets städer. Denna tanke har en lång och viktig bakgrund, tyvärr ofta försummad i svensk debatt.

En historisk bakgrund.

Osmanska riket, eller som det också benämns, Ottomanska riket, var en 600-årig stormakt som uppstod i Anatolien i slutet av 1200-talet och bestod till den 29 oktober 1923.

När riket var som störst omfattade det stora delar av sydöstra EuropaMellanöstern, arabvärlden, norra Afrika, Kaukasus och hela Mindre Asien (Anatolien). Dess flottor behärskade såväl Medelhavet som Svarta havet (som var helt omslutet av Osmanska riket) och Kaspiska havet. Rikets stormaktstatus befästes genom dess erövring av Konstantinopel år 1453, en händelse som innebar slutet på det Bysantinska rikets tusenåriga historia.

Under lång tid hade västerlandets politiker lyckats med konststycket att fundamentalt underskatta kraften i den muslimska anstormningen.

Under flera århundraden kunde därför de välutbildade, militärt sett, helt överlägsna muslimska arméerna vidga sitt område till att omfatta land efter land i Europa, Mindre Asien och Afrika.

Framryckningen in i Europa slutade år 1683 när de muslimska arméerna stod framför Wiens portar.

I ett avgörande slag lyckades västerlandet stoppa islams fortsatta erövringar av Europa. 

Detta är bakgrunden till det vi ser i dagens expansion av islam - en rekapitulation av det osmanska rikets expansion, men nu naturligtvis i en helt annan dräkt till följd av att alla numera inser att Europas vapenmakt är en alltför svår nöt att knäcka. Nu räcker det att med hjälp av aningslöshetens politiker bygga moskéer, tillämpa födelsetalens tysta dramaturgi för att i den romantiserande öppenhetens anda, välvilligt ta över land efter land utan att bruka någon militär vapenarsenal.

DEN NYA STRATEGIN: ”PROJEKTET”.
Därför ser vi nu tillämpningen av en ny strategi, formulerad i det Det Muslimska Brödraskapets ”PROJEKT”.

I detta projekt presenteras en detaljerad plan, tidigare hemlig, för hur islam skall ta över västerlandet och bli världens ledare. Numera är både målsättningen och detaljplanen via Internet allmänt kända – men märkligt nästan komiskt försummade i den svenska debatten.

 Projektet innehåller ett flertal punkter, här nedan visas några av de mest framträdande: För ytterligare data och en diskussion se Brigitte Gabriel. They Must Be Stopped. St. Martin´s Griffith, New York, 2008.

Se i synnerhet Sid. 75. The Muslim Brotherhood ”PROJECT” for North America.

 1. Utveckla en övergripande hundraårsplan för att sprida islamistisk ideologi över hela världen
 2. Användning av vilseledning för att dölja de avsedda målen för den islamiska aktiviteten.
 3. Undvik sociala konflikter med västerlänningar.
 4. Insamla tillräckliga ekonomiska medel för att ständigt kunna stödja jihad runt om i världen.
 5. Utveckla en konstant kampanj för att skapa muslimers hat mot judar och förkasta varje diskussion eller samarbete med dem
 6. Involvera ideologiskt engagerade muslimer i demokratiskt valda institutioner på alla nivåer i västerlandet, inkluderande regeringar, privata organisationer och fackföreningar.
 7. Bilda allianser med västerländska ”progressiva” organisationer som delar liknade mål.

Det Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige.

Det Islamiska förbundet i Sverige, vilket utgör en del av The Federation of Islamic Organisations in Europe, har ansetts av det Muslimska brödraskapet vara deras representant i Sverige.

Nalin Pekgul skrev DN Debatt att Islamiska förbundet är en ”islamistisk organisation med starka kopplingar till Muslimska brödraskapet i Egypten” som ”strävar efter att införa sharialagar”.

 -Deras mål är att muslimer i Sverige ska leva i ett parallellt samhälle med egna skolor, egna vårdcentraler, egen äktenskapslagstiftning, egen arvsrätt och en total underordning av kvinnan.

 En ledande muslim i Sverige, som vill vara anonym, säger om Islamiska förbundet:

- Alla vet att det Muslimska brödraskapet existerar i Sverige.

- Men man försöker dölja det för det svenska samhället.

 

PUBLICERAT AV: JOHAN WESTERHOLM 2016-07-04

Ledarsidorna välkomnar Dr Magnus Norell som återkommande krönikör. Dagens artikel, om Muslimska Brödraskapet, publiceras redan nu mot bakgrund av att från och med morgondagen inleder en rad med organisationer såsom Svenska Kyrkan och Socialdemokrater för Tro och Solidaritet olika seminarier i Almedalen som handlar om skärningspunkterna mellan politik, kultur och religon. Norell ger, genom sin artikel om Muslimska Brödraskapet, en bakgrundsbeskrivning om hur denna skärningspunkt utvecklats i den svenska kontexten.

 

PRISET FÖR ATT UNDERSKATTA OCH ATT BLUNDA.

Brigitte Gabriel, en kristen flicka levde i Libanon, en demokratisk republik med 4.5 miljoner invånare (2014), som efter andra världskriget utvecklats till ett nationellt föredöme avseende ekonomi, social stabilitet och högre utbildning.

Majoriteten av medborgarna var kristna.

De levde i fred med de muslimska minoriteterna shia och sunni – ledda av den övergripande tanken om mångkulturalism och religionsfrihet.

Men de kristna medborgarna underskattade hotet från islam. Man förstod inte att det existerade ett urgammalt hat sedan 1400 år tillbaka i tiden mot kristna, judar och icke-muslimer. Man förstod inte att detta hat fanns inbyggt i muslimernas religion.

De kristna trodde att hatet skulle försvinna bara man respekterade varandra och att var och en skötte sitt. De kristna betraktade muslimerna som sina affärsbekanta, kolleger och vänner. Vad de kristna inte förstod var att muslimerna betraktade de kristna som sina arvfiender, de var ju de otrogna.

Muslimerna förökade sig snabbt, varje man kunde ha upp till fyra hustrur.

När muslimerna efter några decennier blivit en majoritet kunde ”PROJEKTET” inledas.

Libanon införde passkontroller – en förmodad harmlös lagstiftning.

Nackdelen var, för de kristna, att religionstillhörigheten fanns angiven i passet.

Vederbörande bilist stannade vid passkontrollen, ombads stiga ut ur bilen för passkontroll – och tog fram passet. 

Om det framgick av passet att personen var en kristen medborgare så inträffade ofta en oväntad avslutning – passinnehavaren avrättades med ett pistolskott!

Ett flertal dylika händelser inledde år1975 ett blodigt inbördeskrig i Libanon som varade till 1990.

I Libanon har antalet kristna sjunkit drastiskt. Decennier av inbördeskrig har inneburit en massflykt av kristna. 1926, när staten Libanon officiellt etablerades, utgjorde de kristna cirka 84 procent av befolkningen – idag är de kristna drygt 30 procent.

I Libanon organiserade Yassir Arafat ett terrorvälde av annat slag än det som samtidigt drabbade oskyldiga människor världen runt. Arafats PLO kunde med god organisation enkelt överta kontrollen i delar av Libanon. Rapporterna till omvärlden var få, men övergreppen mot civilbefolkningen enligt vittnesmål många och oerhört alarmerande.

Yassir Arafats PLO-armé och andra palestinska grupperingar förstörde Libanon och 120 000 kristna libaneser mördades.

De militära förlusterna blev 44 000 döda och 180 000 skadade. Det tidigare så blomstrande Libanon förvandlades till grus och kaos, och ekonomin blev körd i botten.

Yassir Arafat tog kontroll över södra Libanon medan Syrien pressade på i den norra delen.

TYSTNAD OCH FÖRNEKELSE.

Vill du veta vad som verkligen hände i Libanon? En verklighet som regeringspartierna och svenska media skickligt lyckats dölja? Läs då böckerna: 

Brigitte Gabriel. Because They Hate: A Survivor of Islamic Terror Warns America. Paperback – January 8, 2008.

Brigitte Gabriel. They Must Be Stopped. St. Martin´s Griffith, New York, 2008.

Se i synnerhet Sid. 75. The Muslim Brotherhood ”PROJECT” for North America.

Se även den viktiga föreläsningen av Brigitte Gabriel på YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=PFO1AtjoUoo

Förföljelsen av kristna påminner om den omfattande utrensningen av judar i arabvärlden. Mellan 1948 och 2011 reducerades antalet arabiska judar från 860 000 personer till färre än 5000. I detta förtryck ingick även förlust av medborgarskap och konfiskering av egendom.

Det är främst extrema islamister som ligger bakom våldet.

Situationen i 50–60-talets Libanon liknar på många sätt den svenska situationen i början på 2010-talet. SVT fylls med folk som har en islamisk bakgrund, propagandan flödar i media, sexuella övergrepp, gruppvåldtäkter mot vita kvinnor ökar, bränder på offentliga byggnader ökar, bilar sätts i brand, blåljuspersonal angrips via stenkastning, utanförskapsområden (no-go-zones) växer fram i stort antal, de politiska partierna menar att det inte är så farligt - de vill i stället öppna för upprepade massinvandringar av muslimer från Irak, Afghanistan och Somalia.

 

VAD GJORDE SVENSKA POLITIKER?

Hur kommer det sig att våra svenska politiker inte har protesterat mot avrättningarna av de kristna i Libanon, tortyr av kristna, levandebränning av kristna? Varför fördömde inte politikerna islams maktövertagande?

Var det kanske så att islam okritiskt betraktades som en fredens religion och att verkligheten därför måste döljas?

Har svenska politiker, på ignoransens och narcissismens lösa grunder, valt sida, den islamiska, men nu inte har modet att stå uppför detta val - nu då verkligheten börjar göra sig påmind?

Intresset i svenska medier och i samhällsdebatten har hittills varit försummat på ett sätt som påminner om naiviteten i den svenska debatten före Hitlers maktövertagande.

  

MONA WALTERS VIKTIGA KULTURINSATS.

En oerhört viktig analys av islam kontra kristendom, framförd i en föreläsning på YouTube.com 15-02-28 av en mycket kompetent och empatisk f.d. muslim, Mona Walter, måste uppmärksammas och ges bred spridning.

https://www.youtube.com/watch?v=8o9HPOZTGL8

Hennes betonande av dubbelheten i islam och hur den vilselett många att tro att kontakter med imamer skulle kunna bringa ljus över frågan ofta leder till att islams hatiska sida nedvärderas eller döljs och godheten överbetonas. Dubbelheten leder därigenom till att vilsenheten ökar hos gemene man.

Mona Walter menar att det för alla medborgare i vårt land är av vikt att genomskåda detta dubbelspel och inse att islam är en våldets och hatets religion, i kontrast till kristendomens godhetstanke.

Mona Walters analys kan således bringa ordning i den allmänna förvirring, förljugenhet eller naiva acceptans av islams viktigaste egenskaper som kännetecknar mycket av den svenska debatten av i dag.

Enligt Mona Walter är uppdelningen i parallella samhällen (utanförskapsområden) och tolerans för sharialager något som drar till sig muslimska familjer från andra europeiska länder.
– Sverige är bästa landet för att islamiseras för här blir islam inte ifrågasatt. Muslimer kan komma hit och undertrycka sina kvinnor utan att den islamvänliga svenska regeringen reagerar.

Walters analys är därmed en kulturhistorisk gärning av högsta klass och en stark och modig protest mot all populistisk och vilseledande framställning av islam som en fredens religion.

 

VÅR TIDS ISLAM.

Bosniern och muslimen  Nedim Kirlic, kulturgeograf och statsvetare, har i en viktig artikel i DN Debatt. med titeln ”Extrema åsikter får inte stå oemotsagda” publicerad 2011-08-09, riktat tung kritik mot vår tids islam.
Kirlic framför tre huvudsakliga invändningar mot islam:

1. Först och främst existerar inget muslimskt land med välfärd, demokrati, yttrandefrihet och jämlikhet.

2. Inget muslimskt land har någon vetenskap av betydelse.

Mycket talar för att islam inte är kompatibel med den frihet som är nödvändig för vetenskaplig och annan utveckling. 
Utan västs teknologi hade den muslimska världen levat kvar i medeltiden!
Varhelst muslimerna är i majoritet kommer eländet som ett brev på posten.
Styrkan med kristendomen är att den inte hindrar samhällena att omvandlas till sekulära demokratiska välfärdsstater med yttrandefrihet och jämlikhet. 
Islam är uppenbart ett effektivt hinder för en sådan utveckling.
Kirlics slutsats blir att även Sverige drabbas av liknande problem som dagens muslimska länder, ifall muslimerna ökar kraftigt i antal.
Ju fler muslimer, desto mer problem.
Erfarenheten pekar tydligt i den riktningen.

3. Kirlics argumentation omfattar även Koranens sura 9:29, där muslimer uppmanas att kriga mot oss otrogna tills vi antingen konverterar eller betalar en straffskatt och underordnar oss. Detta utgör grunden för den våldsamma jihad som förpestat världen det senaste decenniet! 

Kirlics kritik får stöd dels av fakta rörande folkmordet i det Osmanska väldet, dels av en undersökning utförd av PEW RESEARCH CENTRE, dels av flera europeiska länders förändringar av lagar och invandringspolitik, dels av olika kritiska synpunkter framförda i den aktuella diskussionen.

 

 1. FOLKMORD OCH BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN UNDER 1900-TALET. Under folkmordet i det osmanska riket mördades omkring en miljon armenier och hundratusentals assyrier, syrianer och kaldéer. Samtliga angreps på grund av sin kristna tro.

Assyrierna/syrianerna/kaldéerna mördades i sina byar till skillnad från armenierna som mestadels dog under långa dödsmarscher. De flesta offren dödades 1915-1916 men förföljelserna fortsatte till 1923.

2. EN UNDERSÖKNING FRÅN PEW RESEARCH CENTER.
“InSweden's last census in which citizens were asked about their religious beliefs, in 1930, fifteen people said that they were Muslims.Since 1975, when Sweden started its transformation from a homogenous, Swedish country into a multicultural and multi-religious one, the number of Muslims has exploded. 
Now, approximately one million Muslims live here -- Sunni, Shia and Ahmadiyya from all the corners of the world -- and Mosques are built and planned all over the country.
No one, however, seems to have asked the crucial question upon which Sweden's future depends: Is Islam compatible with democracy?
The Swedish establishment has not grasped that Islam is more than a private religion, and therefore it dismisses all questions about Islam with the argument that Sweden has freedom of religion.

Two facts point to Islam not being compatible with democracy. 
First, there is no country in the world where Islam is dominant that can be considered a democracy with freedom of speech and equal justice under law. Some point to Malaysia and Indonesia - two countries where flogging and other corporal punishments are meted out, for example, to women showing too much hair or skin, as well as to anyone who makes fun of, questions or criticizes Islam. Others point to 
Turkey as an example of an "Islamic democracy" -- a country which routinely imprisons journalists, political dissidents and random people thought to have "offended" President Erdogan, "Islam" or "the nation." “.

Second, Muslims in Europe vote collectively. In France, in 2012, 93% of Muslims voted for the current president, François Hollande. In Sweden, the Social Democrats reported that 75% of Swedish Muslims voted for them in the general election of 2006; and studies show that the "red-green" bloc gets 80-90% of the Muslim vote. 

It is no secret that democracy can be used to abolish democracy - yet, this crucial issue is completely taboo in Sweden. Politicians, authorities and journalists all see Islam as just another religion. They seem to have no clue that Islam is also a political ideology, a justice system (sharia) and a specific culture that has rules for virtually everything in a person's life: how to dress; who your friends should be; which foot should go first when you enter the bathroom. Granted, not all Muslims follow all these rules, but that does not change the fact that Islam aspires to control every aspect of human life -- the very definition of a totalitarian ideology.

While the establishment closes its eyes to the problems that come with a rapidly growing Muslim population in Sweden, ordinary Swedes seem to be growing increasingly upset. Prime Minister Stefan Löfven, however, appears to be at a complete loss as to why this is. He recently told the British newspaper, Financial Times:

"But the more surreal thing is that all the numbers are going in the right direction, but the picture the public have is that the country is now going in the wrong direction. It's not only a question about if they are afraid of the refugee crisis; it's as if everything is going in the wrong direction."

This comment says a lot about how disconnected Prime Minister Löfven is from the reality that ordinary Swedes are facing. The mainstream media withhold information about most of the violence that goes on in, and around, the asylum houses in the country, and it is not very likely that Stefan Löfven reads the alternative media sites; he and others in power have, in unison, dubbed them "hate sites."

“He obviously has no idea about the anger and despair many Swedes are now feeling. It may have finally begun to dawn on them that Swedish Sweden will soon be lost forever, and in many areas replaced by a Middle Eastern state of affairs where different immigrant groups (mainly Muslims) make war on each other as well as on the Swedes.
 

 3. Niklas Orrenius, journalist på DN, beskriver Gävlemoskéns mycket konservative imam Abo Raad, vad denne sagt och skrivit (bland annat att "homosexualitet bör straffas med döden och att det är förbjudet att bli vän med en icke-muslim"). Han citerar Abu Muadh, en predikant i Halmstad moské, som skrivit att attacken mot Charlie Hebdo aldrig hänt utan bara var en antimuslimsk konspiration.  

4. Richard Dawkins, vetenskapsman, professor, har den senaste tiden tagit sikte på islam och hans islamkritiska inlägg på sociala medier har skapat både ilska och het debatt.
– Ingen annan religion halshugger, stenar, piskar folk och kastar homosexuella från hustak.

Om kristendomen ägnade sig åt sådana saker skulle jag ägna mer tid åt att kritisera den, säger Richard Dawkins.

5. Nobelmuseet censurerar islamkritik. 
Tecknen på att Sverige håller på att avveckla yttrandefriheten i islams namn blir allt fler. Nu har det framkommit att Nobelmuseet har censurerat Ayaan Hirsi Alis kortfilm “Submission”, vars regissör Theo van Gogh blev mördad.
Och vem har fått klippa i och censurera filmen?
Statens biografbyrå?
Nej!
En imam!
Dick Erixon, i hjärtat rebell.

 

                DEN NU PÅGÅENDE UTVECKLINGEN I EUROPA

Medan Sverige gör allt det kan för att aningslöst påskynda islamiseringen av vårt land pågår nu i resten av Europa en omfattande kritisk samhällsanalys som ofta har resulterat i konkreta lagförslag och lagar.

TYSKLAND. 80,6 miljoner invånare (2013).
En framträdande tysk politiker efterlyser nu en "islamlag", som ska begränsa utländska imamers inflytande och förbjuda utländsk finansiering av moskéer i Tyskland.

"Vi kommer att få en tysk lag om integration", sade Merkel. "Detta är första gången i efterkrigstidens Tyskland som något sådant inträffar. Det är ett viktigt, kvalitativt steg."

Kritiker menar dock att lagförslaget inte går tillräckligt långt, eftersom man inte hotar med deportation av de migranter som vägrar integreras. I Die Welt-intervjun insisterade Scheuer på att muslimska invandrare måste integreras eller deporteras:

"Den som vägrar gå integrationskurser och språkkurser visar tydligt att den inte är beredd att integreras och acceptera våra värderingar. Dessutom är det viktigt att de människor som vill stanna i Tyskland anmäler sig på den Federala arbetsförmedlingen [Bundesagentur für Arbeit] och försörjer sig själva.

 Budskapet är tydligt: De som inte integreras kan inte stanna här. Vi måste sluta med romantiska fantasier om integration. Multikulturalismen har misslyckats. De som inte integreras måste räkna med att bli deporterade."

UNGERN. Landets premiärminister Viktor Orban meddelade på måndagen att islamisering av landet är konstitutionellt förbjuden.
Det var under en ceremoni där den fem år gamla ungerska grundlagen firades som Orban konstaterade att islamisering av landet är förbjuden enligt samma grundlag då den stipulerar att landets språk och kultur ska skyddas.
Utöver att islamisering är förbjuden ska regeringen även bekämpa massinvandring, som hotar landets kultur.
Och ännu en gång betonade Orban att Ungern och dess folk själva har rätten att bestämma över vilka de ska leva med.
Detta är som bekant innebörden av den sedan länge fastställda, men i den pågående diskussionen lämpligen ”bortglömda” suveränitetsprincipen.
Viktor Orban vill dessutom att det ungerska folket ska få folkomrösta om EU-kvoter.

 

ÖSTERRIKE. ”Inga utländska pengar till moskéer och predikan enbart på tyska”, det är resultatet av en ny islamlag som Österrikes parlament antog den 25 feb­ruari 2016. Den gamla lagen från 1912, över 100 år gammal, gjorde på sin tid islam till en officiellt erkänd religion inom det österrikisk-ungerska imperiet. Men nu skärper alltså Österrike sin inställning till islam.

FRANKRIKE. 65 miljoner invånare. 5% -10% är islamister, utgör den näst största religionen.
Frankrikes regering har stängt ett tjugotal moskéer sedan slutet av förra året, eftersom de predikat en radikal tolkning av islam. En reform av religionens struktur inom Frankrike väntas läggas fram senare i höst, uppger landets inrikesminister.

ITALIEN. 60 miljoner invånare, muslimer år cirka 2 %
Italien vägrar offentligt erkänna Islam som en religion.
Beslutet påverkar skattefrihet och motiveras med att islam företräds av krafter
med kvinnoförryckande åsikter.

GREKLAND. Nu ska sharialagen avskaffas för grekiska muslimer. 
Det uppger den grekiska tidningen ”Eleftherorypia” i en artikel om reformerna i grekisk familjelag. 
Sharialagen ger bland annat män rätt att gifta sig med fler än en kvinna.
Den ger enbart män rätt att skilja sig, något som skapat problem för kvinnor i norra Grekland.
Sharialagen stämmer inte heller överens med den grekiska konstitutionen som ger män och kvinnor samma rättigheter inför lagen.
 Nu ska därför grekiskt lag gälla för alla grekiska medborgare också vad det gäller familje- och arvsrättigheter.
Muslimska ledare blir därmed enbart religiösa ledare utan någon juridisk auktoritet, skriver greece.greekreporter.com. (från tidn.Dagen).

ISLAND. Islamistisk terrorsajt förlorar isländskt domännamn. Webbplatsen Khilafah.is har stängts ned för gott. Beslutet fattades av Isnics styrelse med hänvisning till att den inte är förenlig med isländsk lag. Webbplatsen spred propaganda för terrororganisationen Islamiska staten. I artiklar på webbplatsen beskrevs massmord och fördrivning av civila som befrielseaktioner.

NORGE. Den norska integrationskommittén presenterade under en presskonferens under torsdagen ett förslag om att burka och niqab bör förbjudas för offentligt anställda och i skolor.

DANMARKDansk Folkeparti vill att muslimska extremister får sitt medborgarskap indraget och utvisas från Danmark tillbaka till sina hemländer, skriver Ekstrabladet. Och det mesta tyder på att det invandringskritiska partiet får gehör för sitt förslag.

Bakgrunden till det nya lagförslaget är en dokumentärserie som sändes i danska TV2 tidigare i månaden i vilken två muslimer besöker danska moskéer med dold kamera. I dokumentärserien skryter smygfilmade imamer med hur islam är på väg att erövra Europa och uppmanar muslimer att inte arbeta utan istället roffa åt sig så mycket bidrag som möjligt.
– Man ska inte berätta för dem (danskarna red. anm.) att man äger något. Gör man det så blir det problem, påminner en av de muslimska ledarna eftersom det minskar möjligheterna att få bidrag.
En imam säger att man inte behöver ta till sig danskarnas kultur eftersom islam växer så snabbt i landet. En annan säger att det är okej att slå sina barn om de inte tillber Allah. 

Dansk imam: Islam erövrar Europa med muslimska invandrare och flyktingar

Dokumentärserien har fått stor uppmärksamhet i Danmark och i måndags presenterade Dansk Folkeparti (DF) ett förslag om att dra in medborgarskapet för muslimska ledare som lär ut muslimsk extremism.

– Det ska vara möjligt att ta dra in medborgarskapet, säger DF:s integrationspolitiske talesman Martin Henriksen.

Han vill även ha möjlighet att döma imamer och muslimska ledare till fängelse eller böter om de predikar läror som strider mot dansk lag eller danska värderingar.

Det är situationer, anser vi, där man med grundlagen i hand kan säga att det strider mot det danska samhällets grundläggande värderingar, förklarar Henriksen.

Enligt The Local har förslaget redan fått stöd från regeringspartiet Venstre, högerpartiet De Konservative liksom oppositionspartiet Socialdemokraterna, vilket innebär att DF med stor sannolikhet kommer få igenom det i folketinget.

POLEN. Polens nya konservativa regering gör nu klart att man liksom flertalet grannar i Östeuropa vägrar ta emot några migranter då dessa utgör ett hot mot landets säkerhet.

Kaczynski tillade även att Polen kommer att motsätta sig eventuella lagar som tvingar EU-medlemsstater att betala 250 000 euros per avvisad migrant. Ett beslut Kaczynski menar skulle innebära att EU-staternas suveränitet överges.

Vi bestämmer, och kommer att bestämma, över vårt eget land, slog han fast.

Även i Ungern och Slovakien har man motsatt sig eventuella påtvingade kvoter.

BELGIEN. 11 miljoner invånare, Islam omfattas av 5%-7% av befolkningen.
Tillväxten av den muslimska befolkningen i Bryssel har utlöst en ökning av våldsbrott, vilket gör Bryssel till en av de farligaste städerna i Europa. De flesta brotten äger rum i Anderlecht och Molenbeek distrikten, områden med en avsevärd muslimsk befolkning och där polisen har förlorat kontrollen över området till muslimska ungdomar. I Molenbeek, som har 25% muslimer, har multinationella företag övergett området.  Den amerikanska reklambyrån BBDO  övergav Molenbeek i juni 2011 och rapporterar i ett öppet brev till borgmästaren att det hade utsatts för över 150 angrepp på sin personal, utförda av lokala muslimer:

"Ungdomar som med våld rånar våra väskor. Ungdomar som krossar bilrutor. Ungdomar som hotar oss muntligt så att vi blir paralyserade av skräck. Ungdomar som inte är rädda för att ens dra vapen mot en av våra manliga kolleger."

Den 5 november rapporterade det belgiska inrikesministeriet att gruppvåldtäkter i landet ökar oroväckande, i genomsnitt fem nya fall av våldtäkter varje vecka, med två eller flera förövare inblandade.

Antisemitismen spirar, hälften av de muslimska eleverna i Bryssel är antisemitiska.


NEDERLÄNDERNA. Nederländerna ser nu ut att bli nästa EU-land som skärper sin invandringspolitik i kölvattnet av den hela tiden tilltagande asylinvandringen från Mellanöstern och Nordafrika.
För varje vecka som går står undantaget Sverige med sin extrema invandringspolitik alltmer ensamt.
Kilometerlånga stängsel, militär, återinförda gränskontroller är några av de åtgärder som olika EU-länder tar till för att skydda sina gränser och folkets intressen.
I Nederländerna planerar man att ändra reglerna för asylsökande som inte bedöms ha flyktingskäl. Mat och husrum ska slopas för dem som inte frivilligt återvänder för att sedan deporteras eller släppas iväg för att resa vidare.
I november vill regeringen stänga 30 stycken regionala härbärgen för asylsökande för att ersättas av sex nationella center där endast de som gått med på att lämna landet ska erbjudas hjälp.
Enligt premiärminister Mark Rutte vore det “galet” att erbjuda permanenta uppehållstillstånd åt människor som vägrar att följa holländsk lag och lämna landet.
Värdfolket betalar extremt höga skatter till nationalstater som inte längre skyddar sina gränser och är både ovilliga och inkapabla att upprätthålla endast ett minimum av lag och ordning.
Opinionsundersökningar betyder inte så mycket om det inte finns politiska partier och ledare är villiga att genomföra dem. Klart är att i Nederländerna har man fått nog av islam.
Undersökningen nedan är gjord av företaget presidium Maurice de Hond (den holländska motsvarigheten till Gallup), på uppdrag av PVV, bland ett representativt urval av över 1900 personer och visar följande resultat: 

 • 77 %, av holländarna tror inte att islam har något att tillföra Nederländerna.
  68 %, mer än två tredjedelar säger att det finns tillräckligt med islam i Nederländerna
  55 %, en majoritet, vill stoppa invandringen från muslimska länder.
  63 %, säger: inga nya moskéer.
  72 %, vill ha ett konstitutionellt förbud mot sharialagar i Nederländerna.
  64 % säger att inflyttningen av invandrare från muslimska länder inte har varit till fördel för Nederländerna.
  73 %, nästan tre fjärdedelar ser ett samband mellan islam och den senaste tidens terrorhandlingar i Boston, London och Paris.

Geert Wilders, ledare för PVV säger: ”Resultaten är mycket tydliga. Nederländerna har haft nog av islam. De flesta vill inte ha nya invandrare från muslimska länder och inga nya moskéer. De anser att islam inte tillför Nederländerna något och säger: Nu räcker det. Jag kommer att konfrontera den nederländska regeringen med dessa resultat och kräva att vi äntligen stoppar islamiseringen av Nederländerna.” 

Nederländerna går till val den 15 mars och Wilders lovar att förbjuda Koranen och stänga moskéer om han får makten.

BALTICUM.  Det tros bara finnas tre kvinnor i Lettland som bär heltäckande muslimska slöjor av typen niqab/burka. Ändå förbereder det lettiska justitiedepartementet nu lagstiftning mot bärande av heltäckande maskering på offentlig plats. Landets justitieminister menar att det är fråga om en förebyggande åtgärd.
Lettland har tagit emot få asylinvandrare från Mellanöstern och Afrika, och landet har en ytterst liten muslimsk befolkning. Men i Lettland ser man förstås vad som sker i de västeuropeiska länder som i växande omfattning kommit att präglas av okontrollerad muslimsk massinvandring. Letterna, som i nästan ett halvsekel levde under rysk övermakt som en del av dåvarande Sovjetunionen, vet också vad det innebär att invaderas av ett främmande folkslag, och vill inte hamna i samma situation igen.

SLOVAKIEN. Slovakiens premiärminister: "Det finns ingen plats för islam" Publicerad 2016-06-01
I juli väntas Slovakien med premiärminister Roberto Fico ta över det roterande ordförandeskapet i EU:s ministerråd. På hemmaplan hetsar han mot muslimer och lovar att kämpa för att EU ska ha en tuff migrationspolitik.
"Jag är ledsen, islam har ingen plats i Slovakien", säger Roberto Fico som är premiärminister och partiledare för Socialdemokraterna till den slovakiska nyhetskanalen TASR den 25 maj, rapporterar EU Observer
Vi är djupt chockerade över det våld som kristna utsätts för av islamiska extremister. Vi vädjar till Slovakiens regering och utrikesdepartementet att priotera hjälp till de förföljda. Detta skriver Slovakiens biskopskonferens i sin deklaration efter denna veckas plenarmöte. Europas och institutionernas otillräckliga hjälp leder till en humanitär katastrof där kristna måste utvandra från de land som de levt i tvåtusen år, skriver de.

TJECKIEN. Det är Tjeckiens president Milos Zeman som kritiserar massinvasionen av muslimer som pågår i Europa och det är inte första gången. Zeman har tidigare talat om att vi inte ska släppa in den trojanska hästen. 
Milos Zeman har sagt om Europas utsikter när det gäller att integrera muslimer Västeuropeiska länders erfarenheter, med ghetton och problemområden, samt den senaste tidens händelser visar återigen att integrationen av den muslimska befolkningen är praktiskt taget omöjlig, säger Zeman
Presidenten varnar också för att händelser som de som inträffade under nyårsnatten i Köln och i andra europeiska städer, kan komma att bli allt vanligare. Låt dem ha sin kultur i sina länder och inte ta den till Europa, annars kommer det sluta som i Köln, säger han och lovar samtidigt att han ska strida mot EU:s nya kvoteringsregler för ”flyktingmottagande”, säger Zeman. 

 

                        SAMMANFATTNING.

Det genomgående temat i ovan nämnda fakta är av två slag.
Dels är det tydligt att islam genom ett skickligt agerande har fått fotfäste i land efter land i Europa och att muslimerna nu börjar kräva att bl.a. sharialagar skall införas i olika länder.

Dels är muslimandelen i varje land relativt låg och därför menar många att muslimerna inte kan utgöra ett hot mot landet i fråga. En dylik argumentering försummar emellertid att ta vederbörlig hänsyn till en utomordentligt viktig distinktion.

Naturligtvis är inte alla muslimer onda. Olika underrättelseorganisationer i världen visar att omkring 80% är vanliga, hederliga människor som i många fall kan utgöra värdefulla tillskott till respektive nation.

De radikala muslimerna är i minoritet 15% - 20%.

På samma sätt var en majoritet tyskar vanliga, hederliga människor, trötta på det första världskriget som just hade avslutats.

De var inga nazister - men en liten grupp tyskar var radikala nazister – de skulle snart förändra världen – starta det monstruösa andra världskriget – 60 miljoner människor skulle dö.

Så förstöres en nation!

https://stureerikssonshemsida.n.nu/kritiska-tankar

I sammanställningen ovan framkommer gång efter gång konstateranden att islamiska värderingar och beteenden är oförenliga med västerlandets demokratiska värderingar.

En annan viktig fråga avser den värdemotsättning som råder mellan kristendom och islam. I debatten hävdas ofta att en viss islamisk värdering är oförenlig med en kristen, demokratisk värdering.

En genomgående tendens i olika Europeiska länder är att islam är oförenlig med fundamentala delar av europeiska länders konstitutioner.

 

                               DET SOCIALA KONTRAKTET PÅ VÄG ATT BRYTAS.

Det som nu händer i Västeuropa är ett klassiskt exempel på en situation där det sociala kontraktet inte längre upprätthålls.

Det sociala kontraktet har i praktiken inneburit en stark dominans av EU-elitens önskemål och ett betonande av medborgarnas förpliktelser – men en förvånansvärd nonchalans inför medborgarnas oro och en obegriplig tafatthet inför EU: s viktigaste förpliktelse enligt kontraktet – nämligen att effektivt värna om EU: s yttre gräns. I stället för att garantera gränsens giltighet genom att samordna olika nationers yttre gränser och kapaciteter, inklusive gränspersonal, polis, i vissa fall även hemvärn och försvarsmakt har ledamöterna ägnat tid och resurser bl.a. åt EU-ledamöternas  limousiner och limousinchaufförernas uniformer.

Ytterligare ett förhållande som borde ha rönt vederbörlig uppmärksamhet och kompetent behandling, nämligen frågan huruvida islams värderingar är förenliga med de värderingar som kännetecknar Europeiska nationers konstitutioner har märkligt nog i stora delar förbigåtts med tystnad.

Ett dylikt svikande av kontraktets förpliktelser riskerar att få den följden att medborgarna inser att EU inte kan stå upp för fundamentala delar av det sociala kontraktet.

Det torde därför knappast bli en överraskning om Englands Brexit kommer att följas av andra nationers uttåg ur EU - om EU-ledningen inte snarast byter strategi och inkluderar medborgarnas oro, dess grund och konsekvenser i kontraktet.

    https://stureerikssonshemsida.n.nu/det-svenska-sociala-kontraktet

   https://stureerikssonshemsida.n.nu/eu-och-det-sociala-kontraktet

   https://stureerikssonshemsida.n.nu/islam-och-europas-framtidc  

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)