Sveriges och EU:s Framtid

https://stureerikssonshemsida.n.nu/sveriges-och-eus-framtid 

SVERIGES OCH EU:S FRAMTID.

 Sture Eriksson

 2017, 1 mars

Värderingar har varit ett ofta återkommande tema inom politiken den senaste tiden. Det togs också upp av Sveriges konung, när han öppnade riksmötet 2016:

Jag hoppas att alla vi svenskar, i Sverige och utomlands, står upp för våra värderingar, sa han i sitt tal.
– Det handlar om värderingar som tron på allas lika värde, jämställdhet mellan män och kvinnor, tron på ett demokratiskt styressätt och religions- och yttrandefrihet, fortsatte statschefen.

Denna konungens deklaration om de svenska demokratiska värdena innehåller en hög moralisk profil och en förpliktelse att i fortsättningen beakta hela nationens välfärd, bl.a. genom att låta de  sociala kontrakten spela en viktig roll i en föränderlig värld.

Även statsministern talade i presentationen av sin regeringsförklaring om det svenska sociala kontraktet,

"Men samhällskontraktet innefattar också ett åtagande om att göra rätt för sig. Att själv bidra med arbete och betala skatt. Att inte fuska, begå brott eller smita undan det egna ansvaret. Att bidra till jämställdhet, demokrati och respekt för andra".

https://stureerikssonshemsida.n.nu/det-svenska-sociala-kontraktet 

 

EU OCH OLIKA NATIONERS SOCIALA KONTRAKT.

De olika ländernas funktioner är naturligtvis beroende av EU:s funktioner. Migrationsutvecklingen under senare tid har föranlett EU:s ordförande Tusk att nyligen deklarera följande:

Aldrig mer kan vi tillåta våra gränser bli översvämmade av våg efter våg av illegala invandrare som de gjorde 2015.

Tusk föreslår därför att EU:s medlems­stater tar ett gemensamt ansvar för EU:s yttre gränser. Bland annat genom att skicka gränspoliser till framför allt Bulgarien för att stoppa invandrarna redan vid gränsen till Turkiet, innan de tar sig in i Europa.

BREXIT utgör det första exemplet på vad som kan komma att hända i andra EU-länder om dessa länders sociala kontrakt fortsätter att negligeras och ersättas av EU: politikernas diktat. 

Om inte olika länders sociala kontrakt får en viktig funktion att fylla i det framtida EU-arbetet, så står Europa snart inför en självförvållad men onödig EU-kollaps.
 stureerikssonshemsida.n.nu/eu-och-det-sociala-kontraktet

 

DET SVENSKA EXEMPLET.

Efter det andra världskriget började vårt uttåg ur Fattigsverige. Ansvarskännande och kompetenta socialdemokratiska politiker byggde på ett föredömligt sätt upp det nya Sverige. Så har vuxit fram en bild som innebär att Sverige har utvecklats till ett av världens mest välmående länder, vi har en stark ekonomi, medborgarna lever i trygghet, vi har låg brottslighet, vi har under lång tid haft världens bästa skola, vi har haft ett omhändertagande av de äldre som saknar internationellt motstycke.

 

MEN NU HAR NÅGOT HÄNT.

 Exempel på nutida politikers aningslösa hantering av viktiga samällsproblem:


1. FÖRNEKELSENS KVARDRÖJANDE: EN UNDERMÅLIG SKOLPOLITIK.

I SR Ekots intervju utstakade Stefan Löfven den socialdemokratiska skolans "lysande" framtid:

“Alla ungdomar har en framtid. Alla ska klara grundskolan med godkända betyg. Det är bara att bestämma sig.”

Hur är det möjligt att en ledande politiker så uppenbart kan undvika en mängd etablerade internationella forskningsresultat som borde bilda basen för skolpolitiken och för en seriös behandling av skolans problem. Och att i direkt strid med forskningsresultaten söka förändra skolan på basis av en missuppfattad jämlikhets- och likhetsprincip detta trots att skolan havererat och nu tillhör de sämre i världen.

Hur kan en ledande politiker fortsätta att ge uttryck för sådan okunskap rörande den svenska skolan och dess problem?

http://home.swipnet.se/StureEriksson/artikel01.htm

En lärarare vittnar om följande förhållanden i skolan:

"Jag känner elever som blivit våldtagna av släktingar, men som inte vågat gå vidare med anmälan eftersom de varit övertygande om att deras övriga släktingar skulle döda dem. Jag känner elever som bott i stadsdelar där de inte vågat vittna om mord och lärare från den akademiska medelklassen som förnumstigt pratat om dem som om de saknat civilkurage. Jag känner elever som inte vågat ta av sin hijab eftersom de varit rädda för att bli misshandlade och våldtagna av manliga bekanta. Jag känner elever som inte vågat säga vilken religion de tror på eftersom de varit rädda för att sammansvetsade grupper av elever med sympatier för Islamiska staten ska ge sig på dem. Jag känner etniska och naturaliserade svenska elever som pratat med förortsbrytning fastän de egentligen behärskat svenskt uttal, bara för att slippa bli utfrysta. Jag känner elever som använt ”jävla hora” eller ”jävla bög” som standardiserad hälsningsfras till etniska och naturaliserade svenskar".

stureerikssonshemsida.n.nu

 

2. DEN MISSBEDÖMDA ARBETSLÖSHETEN.

Sverige skall enligt regeringens löfte ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020.

Men hur skall detta mål kunna uppnås när Sverige tar hit mängder av individer från låg-IQ-länder. Många av dessa ekonomiska migranter är analfabeter, många har svårt att klara skolan och kommer därför att bidraga till PISA-mätningarnas ras.

Vissa grupper uppvisar en arbetslöshet på närmare 80% - även efter flera års vistelse i Sverige (Tidningen Arbetet, 2015-09-13).

Samtidigt varnar finansministern för det faktum att arbetsgivare skriker efter arbetskraft, men utan att hitta rätt kompetens!

Trots fakta föredrar regeringen att ta hit massor med outbildade och inkompetenta människor från låg-IQ länder (bl.a. Afrika). Därmed garanteras att arbetsgivarna i fortsättningen får fortsätta att skrika efter arbetskraft!

Hur skall Sveriges höga tekniska nivåer kunna upprätthållas på dennna grund?

Se även Tino Sanandajis insiktsfulla och viktiga artiklar.

https://stureerikssonshemsida.n.nu/politikens-och-vetenskapens-roll-i-skol-och-migrationsdebatt

 

3. BROTTSLIGHETEN.

Vissa personer menar att vi redan nu vet att invandrare, främst från afrikanska och vissa asiatiska länder är överrepresenterade i brottsstatistiken, speciellt med avseende på sexöverfall och våldtäkter och då behövs det, enligt vissa snedtänkare, inte mer forskning i frågan. Denna märkliga uppfattning leder naturligtvis, om den skulle genomföras, till att vi därigenom inte får reda på om en viss grupps överrepresentation ökar eller minskar över tid - något som naturligtvis är av vikt i många sammanhang.

Till detta kan läggas utvecklingen av ett stort antal no-go-zones, områden främst i södra Sverige där polisien inte kan komma in utan att riskera att misshandlas, föremål  kastas mot polisen som skadas och måste uppsöka sjukhus. I dessa zoner har också vuxit fram nya regler som t.ex. möjligheten att köpa sig fri från bl.a. mord.

Enormt stöd för polisvisselblåsaren Peter Springare som blottlägger problemets allvar, polischefen stöder Peter Springare.

Sverige framstår i den internationella pressen (bl.a. Tim Pools kritiska granskning) allt mer som ett skräckexempel -  en hemvist för inkompetensens och förljugenhetens media.

I debatten om brottsligheten framförde minister Morgan Johansson tanken att USA har mycket högre andel mördade (procenttuellt sett). Detta är givetvis sant men naturligtvis inte det som debatten handlar om. Det är den relativa ökningen över tid i Sverige som debatten handlar om och denna ökning är oroande även om regeringen försöker vilseleda befolkningen i denna och andra oroande frågor. Därför är det knappast konstigt att flera länder betecknar Sverige som ett förnekelsens land eller att Trump framför en i huvudsak korrekt kritik mot den svenska immigrationspolitiken. 

Ett skrämmande exempel på rena lögner har dessutom spridits av minister Ylva johansson som menade att våldtäkterna i Sverige går ner - ner - ner. Sanningen är den motsatta, vilket ministern senare även fick erkänna. Ministern Alice Bah Kunke gav ytterligare belägg för rena sakfel och en förvånande inkompetens rörande "inslussningen" av IS krigarnas återvändande till Sverige.

 

4. SVEKET MOT PENSIONÄRERNA

Våra äldre som byggt upp landet har självfallet rätt till en dräglig ålderdom. Men våra politikers lojalitet tycks i huvudsak ligga hos de ekonomiska migranter som kommer till Sverige och överöses med generösa ekonomiska bidrag. Följden har dels blivit att många äldre svenskar inte klarar av ekonomin, dels att de generösa bidragen lockat hit mängder av ekonomiska migranter men även deras familjer.

På Stadsmissionens äldrecenter i Stockholm har antalet årliga besökare ökat från drygt 3.000 till över 11.000 pensionärer på bara tre år.– Maten som vi bjuder på kan vara den enda tillagade måltiden som äldre får under dagen, säger Marika Hjelm Siegwald på Stockholms Stadsmission.

Enligt en prognos från Pensionsmyndigheten som släpptes innan sommaren har antalet fattiga pensionärer nästan fördubblats sedan 2006.

– Det här är ett välfärdsproblem. Det är samhället som ska ställa upp här. Våra skatter ska kunna betala deras pension, säger Marika Hjelm Siegwald.

Det man dessutom glömmer bort är att vi fram till 2019 kommer att få en anhöriginvandring på 317000. Det är en nivå vi aldrig sett tidigare säger den migrationspolitiska talesmannen Johan Ferell. Denna invandring kommer att få stor inverkan på  hela Sverige, på frågor som bostäder, jobb, skolplatser, tandvård, sjukvård, m.m.

Efter 2019 kan de anhöriga som fått avslag söka nytt uppehållstillstånd! 

En annan viktig aspekt som ofta glöms bort är att invandrarnas anhöriga knappast kommer att arbeta och bidraga med skatteintäkter. Dels vill många kvinnor inte arbeta, dels menar männen att i deras kultur skall kvinnan inte arbeta utan stanna hemma och serva mannen, dels är många anhöriga gamla och kommer med stor säkerheet aldrig att arbeta. Följaktligen kommer alla dessa individer aldrig att bidraga med några skatteinkomster. Kostnaderna tas från den svenska bidragsbanken vilken tydligen anses vara outtömlig!

 KOSTNADER 2017.

Satsningar i höstbudgeten uppgår till 24 miljarder kronor.

13,5 miljarder går till immigrationen.

10,5 miljarder till övriga utgifter.

 

5. DET ULTIMATA SVEKET.

En havande mamma tvingades färdas i många mil i bil på snöiga och gropiga vintervägar för att under smärta och panik tvingas föda barnet i bilen. Sådan blev konsekvensen av det politiska beslutet att stänga Sollefteå barnklinik för att spara pengar som behövdes till den kostsamma invandringen.

Mammans spontana reaktion var förståelig och motiverad:

Fan ta er politiker!

Vi har sålunda fått en lokal omsorg som i viktiga avseenden är sämre än Afrikas - afrikanerna slipper i alla fall vintervädrets alla påfrestningar när de skall föda ute i det fria.

Den politiska lärdomen hos bl.a. centerpartiet är sedan länge följande: Vi bör ta in 30 miljoner migranter till Sverige!

Detta trots att massinvandringen hösten 2015 var max vad Sverige klarade av!

 

6. MÅNGFALDENS SAMMANBROTT.

Vad våra styrande politker uppenbarligen inte har insett är att många attityder bildas under mycket lång tid;  hos vissa grupper av immigranter, skapas inom en viss bestämd människosyn, viss religion, stundom i en helt oförsonlig strid mot etablerad kunskap och demokratiska värderingar, t.ex. införande av stening, avhuggning av händer som straff för vissa brott. Se följande hemsida:

https://stureerikssonshemsida.n.nu/demokrati-eller-islam

Som exempel på en effektiv odemokratisk attityduppbyggnad kan koranskolor nämnas. Barnen går dagligen i dessa skolor, inlär under lång tid de mantra som anses viktiga och oföränderliga över tid och som effektivt befästes genom social belöning, bestraffning och grupptryck. Under lång tid utsättes barnen för en effektiv hjärntvätt och de önskade värderingarna och attityderna skapas. En i sammanhanget knappast uppmärksammad, väletablerad neurobiologisk mekanism, imprinting (prägling), garanterar att de önskade effekterna blir långvariga och motståndskraftiga mot försök att ändra värderingarna.  

Dessa attityder medförs sedan, som ett djupt liggande värderingskomplex, till de nya samhällena och kulturerna. Där kommer deras beteendestyrande effekter till ytan och påverkar allvarligt de nya samhällena.

En direkt följd av dessa attityder blir att invandrarna menar att de inte inte behöver anpassa sig till det svenska samhällets normer. 

Några exempel: enligt vissa attityder är det tillåtet att slå kvinnor som ju bara anses vara värda hälften så mycket som männen. 

Andra attityder innebär att det är fullt tillåtet att våldta kvinnor som har en annan religion eller inte är klädda på "rätt" sätt.

En annan viktig aspekt är den bristande respekt för kristna och svenska vuxna, speciellt lärare och poliser. Denna bristande respekt ligger djupt förankrad i attityderna och kommer nu i dagen bl.a. i skolan, brottsligheten och utanförskapsområdena.

Ytterligare en aspekt består av dessa attityders uppenbara oförenlighet med det svenska samhällets demokratiska värderingar och människosyn. I stället argumenteras för en gradvis införande ev sharialagar.

En stor del av problemen i den svenska skolan härrör sålunda från nämnda attitydkomplex men endast i ringa mån från de populära argumenten som t.ex. betonar frånvaron av lokaler för fritidsaktiviteter, svenneattityder, skolans negativa roll, otrevliga poliser, otrevliga lärare m.m. Dessa gängse "förklaringar" är naturligtvis inget annat än bortförklaringar!

DET STORA MISSTAGET. Det kanske största misstaget som svenska politiker lyckats med i sammanhanget är att tro att dylika attityder tämligen lätt kan förändras. Förvisso kan det finnas sådana enstaka exempel men grupptycket är genomgående mycket starkt och återför därför den"olydige" till den "rätta" gemenskapen. - Därför ser vi nu följderna av en misslyckad invandringspolitik och att de svenska motåtgärderna kanske inte var så effektiva. "No-touch armbandet, polisens kaffebjudningar kan väl knappast betecknas som politiska framgångar! I stället för Gevalia kanske man borde ha försökt Löfberg Lila!

Det är förmodligen möjligt att förändra vissa av dessa attityder men då krävs naturligtvis en systematisk, kunskapsbaserad teknik och förmodligen både hög kompetens och en myckenhet av tid.

Kvinnor törs i många fall inte gå ut om kvällarna, polisen råder, som i Östersund, kvinnor att inte ensamma vistas ute på kvällar och nätter, svennen kan utan vidare misshandlas, äldre människor, även funktionshindrade rånas, tidningsbud rånas med machete, poliser törs inte längre ensamma åka in i de förbjudna zonerna, poliser misshandlas och måste uppsöka sjukhus, polisbilar sätts i brand, dödsskjutningarna ligger inte längre på ungefär 100 om året utan antalet mord och avrättningar befinner sig i en klar stigning.

Vad vi nu ser är ett nytt Sverige, i viktiga avseenden aningslöst bortskänkt av våra politiker, och styrt av värderingar och odemokratiska attityder som i grunden är på väg att förstöra Sverige.

Redan nu hör man på vissa orter inte längre kyrkklockan kalla till gudstjänst - i stället hörs nu det högljudda böneutropet från en minaret!

https://stureerikssonshemsida.n.nu/mangkulturalismens-sammanbrott  

https://stureerikssonshemsida.n.nu/demokrati-eller-islam

 

7. POLITIKERNAS NAIVA SVEK.  Den andra stora faktorn bakom immigrationeens problem utgöres av den grupp svenskar som på olika sätt verkar för islamiseringen av landet.

För att snabba på övergången till det nya mångkulturella  samhället måste svenskarnas betydelse kraftigt reduceras. Detta skall ske genom principen om positiv särbehandling. Som Mona Sahlin uttryckte saken:

  ”Om Nisse och Muhammed söker samma jobb ska Muhammed ha jobbet”. 

Vad hon inte insåg var att de svenska arbetarna därmed skulle fråntagas en grundläggande rättighet!

De flesta av svenskarna kanske förväntar sig att migranterna, lika väl som andra flyktingar, skall försöka anpassa sig till det nya landet – ”man tar seden dit man kommer”. Men en betydande grupp bl.a. från media, Mona Sahlin m.fl. lanserar ett annat mål för integrationspolitiken:

det är inte invandrarna som skall integreras utan det är svenskarna som skall anpassa sig till invandrarna”.

Helt plötsligt har Sverige blivit ett oskrivet blad som nu skall fyllas med alla upptänkliga kulturella inslag. Det var delvis en välmenande tanke att bejaka det som kommer utifrån, men i och med att de ledande socialdemokraterna inte förmådde att uppnå en sansad, objektiv analys av migrationspolitiken kom en naiv, orealistisk politik att prackas på det svenska folket utan att det tillfrågades!

Den exempellösa massinvandringen hösten 2015 var naturligtvis en direkt följd av den förda, inkompetenta politiken, vilken med all säkerhet kommer att upptas så snart läget väl stabiliserats. Färgen gå aldrig ur!

Vissa ledande politiker såg det tydligen som sin stora plikt att med hjälp av slöjan visa svenskarna vad som väntade och bl.a. handelsbesöket i Iran sände som avsett signalen att Sverige är islamvänligt och snarast möjligt  kommer att öka invandringen igen.

Har regeringen gett det tysta löftet att Sverige skall tilllåta byggandet av moskéer över hela landet eller skall Sverige, i likhet med andra europeiska länder, stoppa sådana byggen?

 

SAMMANFATTNING

Enligt svenska SÄPO utgöres det största hotet mot Sverige av islam
Men var finns den svenska, kritiska diskussionen  av detta hot? 

Redan nu anser drygt 70% av befolkningen att invandringen är alltför stor! Men denna folkets uppfattning kommer lätt att kunna negligeras om den nuvarande regeringen, stödd av miljöpartiets öppna-gränsen politik får fortsätta styra landet.

En fortsatt okritisk migration kommer att skapa en alltmer ökande främlingsfientlighet, rasism, nazism och i förlängningen risken för att allvarliga gruppmotsättningar skapas, på samma sätt som dem vi ser i USA:s blodiga raskravaller.

Varningstecknen finns redan, våldtäkter, gruppvåldtäkter, övergrepp, no-go-zones. Rinkebyupploppet, dödsskjutningar. . . 

Självfallet skall vi slå vakt om en invandring av flyktingar, enligt FN:s definition, d.v.s. människor som flyr undan förföljelse. tortyr, krig.  Däremot skall ekonomiska migranter, som inte uppfyller FN:s definition, och därmed saknar flyktingskäl utan kommer till Sverige för att utnyttja alla våra bidrag, oftare än nu kunna avvisas. 
 En effektivare användning av skattemedlen består naturligtvis i att på plats, tillsammans med andra nationer, gemensam jordbruksteknologi,  modern teknologi för vattenutbyggnad rädda livet på de barn och vuxna som nu i stort antal annars kommer att svälta ihjäl i den pågående torkkatastrofen.
Det etiska valet borde vara en självklarhet.

Det torde vara uppenbart 
att Sverigedemokraternas betoning av att hjälpa medmänniskorna på plats är den överlägset bästa lösningen och innebär att långt flera människor kan hjälpas! 
Ekonomen Tino Sanandajis viktiga, kritiska artiklar ger ytterligare belägg för tanken att i första hand hjälpa människorna på plats.


Den svenska regeringens - inklusive PK-rörelsens förslag i sammanhanget - är knappast något annat än tafatta försök att i största möjliga omfattning verka för den fortsatta sandlådepolitiska utfysningen av SD och för en islamisering av det svenska samhället.

Statsministern menar att männisskor skall känna sig säkra. Samtidigt verkar regeringen för att Sveriges befolkning snart är i minoritet!

DEMOGRAFI. Förvandlingen av Sverige och dess folk går allt snabbare. Enligt nya siffror från SCB är nu 23 procent av befolkningen i åldrarna 0-44 av utländsk bakgrund.

Uppenbarligeen är det så att många svenskar, i en förvånansvärt okritisk anda, ser fram emot införandet av sharialagarna i Sverige, men säkerligen utan kännedom om konsekvenser sådana som en systematisk nedvärdering av kvinnor, straff via avhuggning av hand eller arm, att i gemensam multikulturalistisk gruppanda genomföra stening av kvinnor till döds, dödsstraff för dem som överger den islamiska religionen.

Till detta kan läggas det systematiska införandet av moskéer  i Sverige - de högljudda böneutropen från minareterna kommer att ersätta kyrklockornas klang.

Så kan en manifestation av "folkviljan" se ut!  Och i valet 2018 kan var och en av oss bestämma hur framtiden skall gestalta sig.

 

LITTERATUR.

Två svenska böcker av grundläggande betydelse för en kompetent migrationsdebatt är följande:

Julia Caesar; VÄRLDSMÄSTARNA. NÄR SVERIGE BLEV MÅNGKULTURELLT. Nomen Förlag, 2010

Arnstberg, & Sandelin. INVANDRING OCH MÖRKLÄGGNING. En saklig rapport från en förryckt tid. Debattförlaget, 2013

Två andra viktiga böcker dokumenterar en rad fakta som tydligen är alltför viktiga för att kunna accepteras av det svenska etablissemanget  (stora delar av pressen och TV). Böckerna är väl kända i den internationella diskussionen men deras viktigaste fakta är tydligen alltför känsliga för att tillåtas spela en relevant roll i den svenska debatten. 

 Brigitte Gabriel. BECAUSE THEY HATE. A survivor of islamic terror warns America. St. Martins Griffin, New York.

 Brigitte Gabriel. THEY MUST BE STOPPED. St. Martins Griffin, New York.

 

Relaterade frågor återfinns på hemsidorna nedan:

https://stureerikssonshemsida.n.nu/det-svenska-sociala-kontraktet 

stureerikssonshemsida.n.nu/eu-och-det-sociala-kontraktet

https://stureerikssonshemsida.n.nu/en-global-strategi-for-systemoptimering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)